Trainingen waarin jongeren nieuw (positief) gedrag aanleren.

Traject Back2Next is een gedragsinterventie waarin jongeren aan de slag gaan om vaardigheden aan te leren én om uit te stromen naar werk of school.

Intensieve begeleiding aan jongeren die risico- en/of delinquent gedrag vertonen en complexe problemen hebben.

Mbo niveau 1 onder één dak met zorginstelling. Lees meer over hoe onderwijs onderdeel is van het zorgtraject.

Skillsz Kitchen is een leer-werktraject waarin jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden aanleren.

Het Skillszhouse is een jongerencentrum dat zich richt op ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning en opvoeding.

Begeleiding bij dingen waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt, zoals administratie, schulden, opvoeding, sociale contacten, huishouden.

Voor iedereen een geschikte honkbalclinic of event!