Individuele begeleiding PLUS

  • Home
  • Wat bieden wij?
  • Diensten
  • Individuele begeleiding PLUS

Individuele begeleiding PLUS is een intensieve begeleidingsvorm aan (risico)jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 27 jaar. De doelgroep bestaat uit jongeren die risico- en/of delinquent gedrag vertonen en complexe multiproblemen hebben. De begeleiding van een jongere vindt op meerdere leefgebieden tegelijkertijd plaats. Zoals de relatie met het gezin, op school en/of in de vrije tijd. Veelal is eerdere hulpverlening gestagneerd. Het doel is om door middel van individuele begeleiding PLUS de maatschappelijke positie van de jongeren te versterken en hem/haar zo zelfredzamer te maken. Dit moet tevens voorkomen dat ze (verder) afglijden naar crimineel gedrag.

Waarom individuele begeleiding PLUS?
Jongeren en hun ouders blijken, mede door teleurstellende ervaringen uit het verleden, moeilijk bereikbaar voor de traditionele hulpverlening. Daar wordt er vanuit gegaan dat een cliënt hulp vraagt en op afspraken komt. De jongeren en ouders waar individuele begeleiding PLUS wordt toegepast komen niet naar de hulpverlening toe, formuleren zelf geen hulpvraag en komen afspraken lang niet altijd na. De kracht van onze jongerencoaches is de lange adem, zij blijven jongeren bij de les houden. Onze jongerencoaches zijn 24/7 voor de jongeren bereikbaar en kunnen hierdoor snel en adequaat inspringen bij calamiteiten. De jongerencoach heeft wekelijks minimaal 3 keer face-to-face contact met de jongere en het systeem. We werken outreachend, onortodox en sluiten aan bij de leefwereld, wensen en behoeften van de jongeren en hun ouders. 

De begeleiding duurt minimaal negen maanden, waarna er gekeken wordt of er afgebouwd kan worden naar een lichtere vorm van begeleiding. Hierbij is er tevens aandacht voor houding, vaardigheden en het gedrag van de jongere. Het aanleren van soft skills, evenals het bieden van begeleiding bij het oplossen van praktische problemen op de leefgebieden staat centraal. De begeleiding gebeurt thuis, op straat, op school of een andere plek waar de jongere te vinden is.

Meer informatie / aanmelden
Ken jij of ben jij een jongere van 12 tot 27 jaar die gebruik wilt maken van individuele begeleiding PLUS?
Stuur ons een bericht, dan nemen we binnen 5 werkdagen contact met je op. We horen graag van je!