Kwaliteitsbeleid

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Kwaliteitsbeleid

ISO Kwaliteitscertificaat
Er worden veel eisen gesteld aan zorgaanbieders. De overheid, gemeenten, verzekeraars en andere opdrachtgevers hebben allemaal hun eigen kijk op het leveren van zorg. Iedere partij stelt zijn eigen eisen en heeft weer eigen manieren hoe ze dit verantwoord willen zien. Daarbij komt ook nog dat regels en contracten vaak veranderen.

Om al deze eisen ‘op te vangen’, hebben wij ervoor gekozen om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Daarnaast zorgt het kwaliteitsmanagementsysteem ervoor dat wij onszelf constant blijven toetsen om de juiste dingen goed te doen. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats waarin een extern bureau toetst of wij voldoen aan de gestelde eisen, maar nog belangrijker: wat werkt en wat is de klantwaarde voor Urban Skillsz (wat voegen we toe in het leven van onze cliënten). Urban Skillsz is sinds 2019 gecertificeerd voor dagbesteding en ambulante begeleiding op basis van de normen ISO 9001:2015. In 2022 is ook het jongerenwerk van Urban Skillsz gecertificeerd volgens deze norm.
 
Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Urban Skillsz is in bezit van het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een protocol / stappenplan dat gebruikt kan worden als er in relatie tot cliënten vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit protocol is door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachts-functionarissen Kindermishandeling) getoetst en goedgekeurd. Dit houdt in dat wij aan de huidige wettelijke eisen voldoen en doorlopend aandacht hebben voor dit onderwerp.
 
Beroepsregistratie SKJ voor HBO professionals
De overheid stelt strenge eisen aan jeugdhulpverleners. In veel gevallen staat de jeugdprofessional in het beroepsregister oor de jeugdhulp. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert dit beroepsregister. Als dit zo is weet je zeker dat de professional voldoet aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid en dat hij of zij zich regelmatig verplicht laat bijscholen. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ. Het SKJ-register is openbaar, je kunt hier zelf nakijken of een jeugdhulpverlener is geregistreerd.
 
Beroepsregistratie Registerplein voor MBO professionals
Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteert Registerplein opleidingen die relevant zijn voor onze sociaal professionals. Zo weten professionals dat een opleiding of cursus aan de kwaliteitseisen voldoet en hoeveel punten zij daarvoor krijgen.
 
Clienttevredenheidsonderzoek
Urban Skillsz vindt het belangrijk om van cliënten en hun vertegenwoordigers te horen hoe zij de dienstverlening ervaren. Daarom vragen wij hen periodiek naar hun mening door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit is één van de manieren om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. Hoe ervaren onze cliënten de geleverde zorg? Krijgen ze de zorg die ze willen of nodig hebben? Worden ze met respect behandeld? Hebben onze cliënten het gevoel dat de geleverde zorg hen verder heeft geholpen? Krijgen ze voldoende informatie over de dienstverlening? Ons cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de online tool van welzijn.tevreden.nl
Erkend leerbedrijf
Urban Skillsz is een erkend leerbedrijf voor MBO, HBO en WO opleidingen. Voor de MBO opleiding is Urban Skillsz gecertificeerd door de SBB en voor de HBO en WO opleidingen door ELBHO. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de gelegenheid te stellen om door het volgen van een stage, zicht te krijgen op het werkveld.
AVG OK
De Stichting AVG verklaart dat Stichting Urban Skillsz een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren. De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door de deelnemer de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.
 
Jaarrekening en jaarverslag
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022   |   Jaarverslag 2022