SkillszKitchen

Skillsz Kitchen is een leer-werktraject waarin jongeren van 15 - 23 jaar, met een afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden aanleren door een horecagelegenheid te runnen. Inkoop, koken, bedienen, marketing; alle processen worden door jongeren uitgevoerd. Dit gebeurt onder leiding van een werkcoach die de jongeren de werknemersvaardigheden aanleert en de jongere begeleidt om moeilijkheden in de privésituatie op te pakken. Daarnaast worden de jongeren begeleidt door een leermeester (professionele kok) die de jongeren de kneepjes van het horeca vak aanleren.

Het concept SkillszKitchen bestaat uit drie onderdelen:

  • het wijkrestaurant
  • de catering
  • de facilitaire diensten (verhuur ruimte en materialen)

Share our website