Young Leaders

Young Leaders staat voor Jong Leiderschap en is een training van tien weken. Het doel van de training is jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste individuen die  verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. Jongeren bouwen nieuwe competenties op, leren op zichzelf en hun toekomst te reflecteren en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief rolmodel voor de jeugd.

Binnen deze training leer jij je kwaliteiten kennen, je leerdoelen formuleren en je tijdspad te herkennen. Bij het project Young Leaders krijgen jongeren de mogelijkheid om hun leiderschap te ontwikkelen om zich in te zetten voor andere jeugd of initiatieven in de buurt. Het is een training waarin jongeren hun  competenties en kwaliteiten leren kennen en die in te zetten om iets te betekenen voor hun omgeving.

De training bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het trainingsdeel worden deelnemers uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten, de inzet hiervan in hun eigen leven en voor hun woonbuurt. Daarnaast versterken zij vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens deze training bedenken deelnemers een of meerdere plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun buurt. Ook gaan zij alvast van start met de uitwerking van hun ideeën door een werkplan en begroting te maken. Via deelname aan het  trainingsprogramma ontdekken jongeren hun talenten, versterken zij hun vaardigheden en leren zij maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zij ontwikkelen zich tot positieve jonge leiders en door met hun initiatieven naar buiten te treden stralen zij deze activerende boodschap als rolmodel uit naar de jeugd om hen heen.

Dit programma is bedoeld voor jongeren van 14-23 jaar.
Ook voor verenigingen of organisaties is de Young Leaders training interessant, aangezien deelnemende jongeren ook iets voor de eigen vereniging/organisatie mogen organiseren. Te denken valt aan: een vrijwilligersfeest, een actie om meer leden te werven, een opkikker voor zieke of eenzame leden, opknappen van de locatie.


Overzicht trainingsprogramma

 


Voor jongeren:


Wat houdt het in?

 • 10 inspirerende trainingen

 • Gezellige groep mededeelnemers

 • Budget van 500,- voor je eigen evenement


Wat haal je uit dit Young Leaders traject:

 • Organisatie- en leiderschap skills

 • Ervaring met dialoog en debat

 • Een groter netwerk

 • Het Young leaders certificaat


Hoe ziet het traject eruit?
Het traject bestaat uit 10 trainingen van ongeveer twee uur per keer. In totaal (inclusief de organisatie van een evenement) ben je ongeveer 80 uur bezig met het Young Leaders traject. In die trainingen gaan we het hebben over de onderwerpen:

 • De idealer buurt

 • Jouw kwaliteiten

 • Leiderschap en rolmodellen

 • Jouw ontwikkelingsroute

 • Debat en dialoog en omgaan met groepsdruk.

Daarna organiseer je een evenement waarbij je de leefbaarheid en/of verbondenheid in jouw buurt verbeterd of versterkt.