TOPs!

TOPs! is een programma dat je bewust maakt van je eigen denken en doen. Wat je denkt, heeft namelijk grote invloed op wat je voelt en doet. Ook leert TOPs! je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen denken en doen. Door controle te hebben over je eigen gedachten en gedrag, voorkom je dat je in de problemen komt. Tot slot leert TOPs! je dat je in iedere situatie kunt kiezen voor een positieve oplossing. Zo werk je toe naar een toekomst met positief gedrag! De bijeenkomsten vinden plaats met een groep: naast jezelf doen er ongeveer vijf tot acht andere jongeren mee aan de training.

TOPs! bijeenkomsten
Na de startbijeenkomsten, waarin we vooral kennis maken met elkaar, gaan we veel dingen oefenen tijdens drie soorten TOPs! bijeenkomsten:

  • Omgaan met boosheid: Tijdens deze bijeenkomsten leer je omgaan met boosheid en andere emoties (blijdschap, verdriet, angst). Je leert je eigen boosheid te herkennen en zelfcontrolevaardigheden om er op een positieve manier mee om te gaan.
  • Sociale vaardigheden: Tijdens deze bijeenkomsten oefen je hoe je positief kunt reageren in sociale situaties. Voorbeelden van vaardigheden die geoefend worden zijn omgaan met groepsdruk, rustig blijven als je uitgedaagd wordt, excuses aanbieden en reageren op pesterijen.
  • Moreel redeneren: Tijdens deze bijeenkomsten ga je aan de hand van lastige situaties (morele dilemma’s) met elkaar in discussie. Situaties die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een vriend die diefstal pleegt, het pesten van een klasgenoot en drugs dealen. Telkens gaat het hierbij om de vraag: “Wat is goed en wat is fout?”. En vooral: “Waarom is dat goed of fout?”.

Naast deze bijeenkomsten zijn er TIPbijeenkomsten, waar je in de praktijk brengt wat je in de andere bijeenkomsten hebt geleerd. Je bespreekt lastige situaties uit je dagelijks leven, vraagt advies aan de andere jongeren en leert van elkaar hoe je met lastige situaties om kunt gaan. Tijdens de TOPs!-bijeenkomsten zal je opdrachten maken op werkbladen. Alle werkbladen worden overzichtelijk bewaard in je eigen TOPs!-werkmap. Zo kun je altijd informatie terugvinden en je eigen ontwikkeling in de gaten houden.

Doelen
Binnen het TOPs! programma streven we de volgende doelen na:
  • Jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen
  • Jongeren leren om in iedere situatie te kiezen voor een positieve oplossing
  • Het verbeteren van het moreel redeneren van de jongeren
  • Het vergroten van de sociale vaardigheden van de jongeren
  • Jongeren leren om beter om te gaan met emoties, met name boosheid
  • Jongeren motiveren en leren elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren
  • Het ombuigen van de negatieve groepscultuur, waarin egocentrisme een belangrijke rol speelt, naar een positieve groepscultuur waarin jongeren rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt in kunnen nemen en elkaar helpen om problemen op te lossen

Ouderbijeenkomsten
Voor ouders is het van groot belang om te weten wat deelnemers binnen TOPs! leren. Dan kunnen zij hun kind beter ondersteunen bij het ontwikkelen van positieve gedachten en positief gedrag. Door in de thuissituatie te oefenen met de TOPs!-vaardigheden, kunnen ouders een belangrijke bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van hun kind. Daarom worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond. Tijdens deze ouderavond wordt er kennis gemaakt met de TOPs!-taal (denkfouten, probleemgedrag, TOP-gedachten en TOP-gedrag) en laten de jongeren zien hoe een TOPs!-bijeenkomst verloopt. Indien mogelijk worden ouders daarna uitgenodigd voor zogenoemde TIP-bijeenkomsten voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten zullen ouders elkaar helpen door problemen die zij ervaren bij de opvoeding van hun kind bespreekbaar te maken en elkaar hierover adviezen te geven.

Licentie
TOPs! is een gedragsinterventie van Stichting 180. Enkele jeugdhulpverleners van Stichting Urban Skillsz hebben een opleiding tot TOPs!-trainer gevolgd en dus een licentie om de trainingen uit te voeren. De TOPs!-trainers verzorgen een minimum aantal TOPs!-bijeenkomsten per jaar, volgen herhalingstraining en worden gecoacht en beoordeeld door een TOPs!-coach om de interventie uit te mogen (blijven) voeren.

Praktische informatie
Voor de financiering is er een jeugdwet indicatie nodig die aangevraagd kan worden bij de wijkteams.