Jezelf de baas agressieregulatie

Controle over jezelf door te doen!
 
Jezelf De Baas is een psychofysieke training. Wij richten ons met dit programma op jongeren van 10 tot 18 jaar die hun boosheid (nog) niet goed beheersen. Zij hebben veelal een negatief zelfbeeld en uiten dat in problematisch gedrag. Uit onze ervaring blijkt dat sport aantrekkelijk en uitnodigend werkt voor deze jongeren, daarom nemen wij het sporten als uitgangspunt. Daarnaast ligt tijdens de training de focus op succeservaringen. Zo leren de jongeren op een andere manier kijken naar zichzelf én hun omgeving.
 
Voor wie?
Jezelf de Baas is een uitstekende interventie voor jongeren van 10 tot 18 jaar die: een negatief zelfbeeld hebben, geen rekening houden met zichzelf, geen rekening houden met anderen, problemen hebben met autoriteit, snel beledigd zijn, anderen uitlokken, anderen misleiden, goedgelovig zijn, alcohol en drugs gebruiken, stelen, liegen of baldadig zijn.
 

Programma inhoud
Fase 1: Relatie opbouwen met de deelnemers: 
Deze eerste fase kenmerkt zich door het hoge relatiegerichte en lage taakgerichte karakter van de oefeningen. Het doel in deze fase is het komen tot een werkrelatie. Naast het vertrouwen verkrijgen is het enthousiasmeren van de deelnemers een belangrijk doel. Hiervoor worden voornamelijk judo oefeningen gebruikt.

Fase 2: Aanleren van sociale vaardigheden:
De deelnemers stellen in overleg met de trainer een sociale vaardigheden top 10 samen waarbij de belangrijkste vaardigheden het meest worden getraind. De deelnemers geven dus zelf aan welke vaardigheden zij willen leren. Hiervoor worden voornamelijk judo en karate oefeningen gebruikt.

Fase 3: Het verkrijgen van impulscontrole:
Aan de hand van de boosheidcontroleketen worden de deelnemers geleerd om zich te beheersen. Het leren beheersen is binnen de oosterse verdedigingssporten een belangrijk onderdeel en lenen zich uitstekend voor het verkrijgen van impulscontrole.

Fase 4: Aanpassen van het moreel redeneren:
Het aanpassen van het moreel redeneren van de deelnemers is een lastige taak. Door middel van discussie over morele vraagstukken, die passend zijn bij de belevingswereld van de deelnemers, probeert de trainer andere standpunten over deze vraagstukken te belichten.
 
Meer info/aanmelden
Ken jij of ben jij een jongere van 10 tot 18 jaar die de training Jezelf de Baas nodig heeft? Stuur ons een bericht, dan nemen we contact met je op.
We horen graag van je!