Begeleiding WMO

Als u een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. De gemeente Rotterdam heeft met een aantal zorgaanbieders in Rotterdam afspraken gemaakt over welke ondersteuning zij mogen leveren. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding, opvoedondersteuning en dagbesteding. Urban Skillsz is één van die aanbieders. Hieronder vindt u alle basisinformatie voor Wmo-ondersteuning van Urban Skillsz op een rijtje. Kiest u voor ons, dan geeft u onze naam door aan de gemeente. De gemeente Rotterdam neemt dan contact met ons op.

Doelgroep

Begeleiding voor personen vanaf 18 jaar met een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een verslavings-, psychisch of psychosociaal probleem of door een combinatie van deze problemen. Soms is er sprake van een licht verstandelijke beperking, maar de psychosociale problematiek is voorliggend.

Werkwijze/ aanpak 
Urban Skillsz werkt wijkgericht en weet daardoor veel over de mogelijkheden in de wijk. Wij werken samen met de cliënt o.a. aan de leefdomeinen wonen, financiën, werken, vrijetijdsbesteding, dagbesteding, relaties, praktische en sociale vaardigheden. Naast deze leefgebieden wordt er gewerkt aan de onderliggende complexe problematieken. Deze kunnen bestaan uit (een combinatie van) een verstandelijke beperking, multi- gedragsproblematiek, systeemproblematiek, delinquentie, psychiatrische en/ of psychologische stoornissen.  Bovendien houden we rekening met de straatcultuur en de culturele en levensbeschouwelijke wensen en achtergronden. We weten dat iedereen talenten heeft. Het inzetten van jouw talenten kan van grote waarde zijn voor een ander. In ons werk gebruiken we de Presentiebenadering van Andries Baart en werken we met de Rehabilitatiemethode. Zodat we naast cliënt staan en samen zorgen dat het weer beter gaat.

  • Sociaal en persoonlijk functioneren;
  • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden;
  • Financiën;
  • Dagbesteding;
  • Nachtelijk toezicht;
  • Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid;
  • Mantelzorgondersteuning met verblijf.
  • Opvoedondersteuning


Contactgegevens
Telefoonnummer: 010-3070221
E-mailadres: info@zorgunidaad.nl
www.zorgunidaad.nl


Werkzaam in de gebieden 
Urban Skillsz biedt haar diensten aan in onderstaande gebieden binnen de Gemeente Rotterdam.

1. Centrum Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
2. Charlois Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, dagbestedingslocatie Oldegaarde
3. Delfshaven Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, dagbestedingslocatie Rochussenstraat
4. Feijenoord Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, dagbestedingslocatie Kaapstraat
5. Hilligersberg-Schiebroek Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
6. Hoogvliet Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
7. IJsselmonde Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, dagbestedingslocatie Neercanneplaats en Schinnenbaan
8. Kralingen-Crooswijk Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
9. Noord Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
10. Overschie Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning
11. Prins-Alexander Ambulante begeleiding, opvoedondersteuning


Partners
Stichting Amanizorg en Stichting Ayudo zijn combinatiepartners.
SkillszKitchen is onderaannemer.

Ingekocht voor het volgend perceel:
De begeleiding wordt gefinancieerd vanuit de WMO voor deelnemers met een (O)GGZ Extramuraal beschikking (doelgroep: cliënten met een psychische of psychiatrische beperking die zelfstandig wonend zijn).