Back2School

In het Back2next traject van Urban Skillsz worden jongeren gestimuleerd en geactiveerd om zowel individueel als in groepsverband keihard aan zichzelf te werken om daarna (terug) naar school of aan het werk te kunnen. Na het Back2next traject starten de jongeren met het Back2school traject. Ze worden als volwaardige leerling ingeschreven bij Zadkine Startcollege en starten zo met hun mbo opleiding. De jeugdhulpverlener van Urban Skillsz stapt in de rol van klassenbegeleider, zodat de begeleiding/zorg gecontinueerd blijft.

Ons doel is dat de jongeren binnen één schooljaar hun mbo niveau 1 diploma halen en van daaruit doorstromen naar niveau 2 of werk.

Voor velen is de overstap naar het mbo een grote sprong met nieuwe uitdagingen. Hierdoor is de kans op schooluitval groter. Doordat de begeleiders vanuit Urban Skillsz jou al kennen hoeft jouw ‘handleiding’ niet opnieuw uitgevonden te worden. Voor zowel de jongeren als de school biedt dit een oplossing in de overstap naar het mbo.

In deze samenwerking biedt Zadkine Startcollege het onderwijs bestaand uit praktijk- en theorielessen. De klassenbegeleider van Urban Skillsz is dagelijks aanwezig en heeft aandacht voor aanwezigheid, talentontwikkeling en sociale vaardigheden. De klassenbegeleider onderhoudt ook het contact met ouders en andere hulpverleners.


Voorbereiding
Als voorbereiding op het mbo verzorgen Urban Skillsz en Zadkine Startcollege een voorbereidingstraject in de laatste periode van het Back2Next-traject.

  • Informatiebijeenkomst van Back2Next naar Back2School voor jongeren en ouders
  • Proefles op Zadkine Startcollege (theorie- en praktijkles)
  • LOB lessen bij Urban Skillsz: naar het mbo
  • Aanwezigheid docent bij Skillszhouse Delfshaven
  • Intake op Startcollege (Urban Skillsz sluit aan)
  • Docent Zadkine sluit aan bij eindevaluatie Back2Next (warme overdracht)

Voorwaarden
  • Je bent ouder dan 16 jaar;
  • Je hebt geen middelbare school diploma;
  • Je wilt graag een schooldiploma behalen;
  • Je hebt en/of krijgt een zorgarrangement via Urban Skillsz.

Download HIER het infomatieboekje Back2School....