Kwaliteit

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Kwaliteit


Er worden veel eisen gesteld aan zorgaanbieders. De overheid, gemeenten, verzekeraars en andere opdrachtgevers hebben allemaal hun eigen kijk op het leveren van zorg. Iedere partij stelt zijn eigen eisen en heeft weer eigen manieren hoe ze dit verantwoord willen zien. Daarbij komt ook nog dat regels en contracten vaak veranderen.

Om al deze eisen ‘op te vangen’, hebben wij ervoor gekozen om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Daarnaast zorgt het kwaliteitsmanagementsysteem ervoor dat wij onszelf constant blijven toetsen om de juiste dingen goed te doen. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats waarin een extern bureau toetst of wij voldoen aan de gestelde eisen, maar nog belangrijker: wat werkt en wat is de klantwaarde voor Urban Skillsz (wat voegen we toe in het leven van onze cliënten). Alle diensten van Urban Skillsz zijn gecertificeerd op basis van de normen ISO 9001:2015.

 

 

Daarnaast doen wij de volgende dingen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen:

  • Al onze jeugdhulpverleners en jongerenwerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Medewerkers hebben maandelijks begeleide intervisie-bijeenkomsten.
  • Daarnaast beschikken alle jeugdhulperleners over een Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registratie.
    Dit is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector die toeziet op kwaliteit, toetsing en scholing.
  • Wij houden ieder jaar een tevredenheidsonderzoek en laten de cliënten en hun ouders/verzorgers ons feedback geven. 


Cliënttevredenheidsonderzoek
Urban Skillsz vindt het belangrijk om van cliënten en hun vertegenwoordigers te horen hoe zij de dienstverlening ervaren. Daarom vragen wij hen periodiek naar hun mening door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit is één van de manieren om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten.

Hoe ervaren onze cliënten de geleverde zorg? Krijgen ze de zorg die ze willen of nodig hebben? Worden ze met respect behandeld? Hebben onze cliënten het gevoel dat de geleverde zorg hen verder heeft geholpen? Krijgen ze voldoende informatie over de dienstverlening?

Ons cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de online tool van welzijn.tevreden.nl

 
Onze cliënten geven ons als gemiddeld rapportcijfer: 8,6

Reacties cliënten:
“Ik heb me doelen bereikt. Ik heb werk gevonden door me begeleiding bij Urban Skillsz. Hierdoor heb ik ook weer een nieuwe school waar ik me echt op me gemak kan voelen.”

“Ik vind het hier heel leuk. En ik heb ook veel dingen voor mezelf en over mezelf geleerd, ook hoe ik bepaalde dingen kon verbeteren. de begeleiders zijn ook heel erg aardig en helpen heel goed."


Reacties ouders:
“Mijn zoon is heel fijn begeleidt bij Urban Skillsz en heeft hier veel aan gehad.”

“Goede begeleiding, behulpzaam en ze luisteren en helpen de deelnemers ook heel goed. Ik ben heel blij met hun.”