Rots & Water weerbaarheidstraining

De training Rots&Water is een psychofysiek weerbaarheidsprogramma. Psychofysiek betekent dat je door middel van lichamelijke oefeningen fysieke, mentale en sociale vaardigheden gaat aanleren. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere mensen. De Rots & Water training is een psycho-fysieke training. In tegenstelling tot vele andere trainingen is het uitgangspunt, veel doen (70 procent) en weinig praten (30 procent). Ervarend leren dus. Onze ervaring heeft geleerd dat ook jongeren met ernstige gedragsproblemen deze training ervaren als spannend én erg leuk.

De training wordt gegeven door twee gecertificeerde Rots & Water trainers met jarenlange werkervaring met kinderen en jongeren. De training bestaat uit acht lessen van 75 minuten per keer. 
De ouders krijgen na afloop een samenvatting per mail. Om het effect van de training te vergroten, is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de training. Dit kunnen ze doen door de thuisopdracht samen met het kind te oefenen. Aan het begin van de training vindt er een telefonisch intakegesprek plaats, zodat de hulpvraag duidelijker wordt. Aan het einde van de training is er een schriftelijke evaluatie.

Voor scholen en instellingen
De Rots & Watertraining is ook prima inzetbaar voor leerlingen in de hele basisschool en het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan de training zeer goed aanvullend werken binnen de jeugdhulpverlening en/of jeugdwelzijnswerk.

Vergoeding
Rots en Watertraining valt onder de preventiezorg en wordt daardoor steeds vaker bij een aantal Zorgverzekeraars geheel òf gedeeltelijk vergoed. De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket je hebt afgesloten (Bijv. Zorg en Zekerheid – Standaard, Top, Totaal, enz.) soms 75 % tot max € 320,00 of hoger. Het kan dus zeer zinvol zijn vooral bij je Zorgverzekeraar vooraf of na contact met ons de vergoedingsmogelijkheden te checken. De Rots en Water training valt onder "Overige Psychologische zorg" (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).
Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de Rots en Water training te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Water training vanuit het PGB.

Rots & Water documentaire