Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar
die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.


Bij het Jeugdsportfonds kan via een intermediair een aanvraag ingediend worden.

Spelregels Rotterdam
De voorwaarden voor het indienen van een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Rotterdam zijn:
  • De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers, de jongere zelf of de sportvereniging.
  • Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair kent het kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts;
  • Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum; € 1375,00 voor een alleenstaande ouder en € 1550,00 voor een echtpaar.
  • De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar en is alleen voor de contributie van een sportvereniging* voor de duur van een jaar;
  • De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging. Niet naar ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor dat de contributie-inning voor de vereniging verzorgt). Betaling geschiedt pas na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de penningmeester van de desbetreffende vereniging.
Jeugdsportfonds Rotterdam hanteert naast de basisspelregels aanvullende spelregels: commercieel aanbod, diplomazwemlessen, sportkleding, attributen, jeugdkampen en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door het Jeugdsportfonds Rotterdam niet vergoed.
 
Download HIER de ouderkaart en lever deze in bij één van de skillszcoaches van Urban Skillsz.